ข่าวสาร

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคมที่ผ่านมา ทางบริษัทจีทีเอ็มได้จัดฝึกอบรมหัวข้อ “Sales Pro” ณ โรงแรมไอบิส ริเวอร์ไซด์ แก่พนักงานฝ่ายขาย เซอร์วิส และฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาบุคลากรของบริษัทให้มีความเชี่ยวชาญ และมีความเป็นมืออาชีพ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น

ข่าวสารทั้งหมด