แบตเตอรี่ลิเธียม 24V/20Ah. ถึง 80V/700Ah.

สำหรับรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อ


อ่านต่อ

DUROK 2.0 L1

  • Category : Powered Pallet Trucks
  • Model : DUROK 2.0 L1
  • Capacity : 2,000 Kgs.
  • Max. Lifting Height : 140 mm.
  • Max. Travel speed : N/A

อ่านต่อ

Lithium Mini Order Picker (OP0)

Category : Li-ion Products (LIST)
Model : Lithium Mini Order Picker (OP0)
Capacity : 336 kg.
Max. Lifting Height : 3060 mm.
Max. Travel speed : 6 - 6.5 km/h


อ่านต่อ

4-Wheel Lithium Forklift Eco 1.8 L1

Category : Li-ion Products (LIST)
Model : 4-Wheel Lithium Forklift Eco 1.8 L1
Capacity : 1800 kg
Max. Lifting Height : 4800 mm.
Max. Travel speed : 8.5-9 km/h


อ่านต่อ

4-Wheel Diesel Forklift 2.0-3.5 M3


อ่านต่อ