สินค้า


รถลากพาเลท
MAVIS รถลากพาเลท 2.5-3.0

รถลากจูงไฟฟ้า
รถลากจูงลิเธี่ยม 1.0 L1

รถยกโฟล์คลิฟท์
รถยกโฟล์คลิฟท์ลิเธี่ยม 3 ล้อ 1.5-2.0 TVL

โต๊ะยกสูง
โต๊ะยกสูง 0.15-1.0

รถยกสูง
Manual Fork Type Stacker

รถยกถัง
Drum Mover / Hydraulic Drum Mover

รถลากพาเลทไฟฟ้า
DUROK รถลากพาเลทลิเธี่ยม 1.5 F4

อุปกรณ์ขนย้ายอื่นๆ
อุตสาหกรรมโรงสีข้าว

รถกระเช้าไฟฟ้า
รถกระเช้าไฟฟ้าขนาดเล็ก (OP0)

รถลากพาเลท
Hand Pallet 1.2-3.0

รถยกสูงไฟฟ้า
FORTIS รถยกสูงลิเธียม 1.2 L2

รถลากพาเลท
MAVIS รถลากพาเลทกัลวาไนซ์ 2.0-3.0

โต๊ะยกสูง
โต๊ะยกสูง 0.3-1.0

รถยกสูง
รถยกสูงไฟฟ้าขนาดเล็ก

รถลากพาเลทไฟฟ้า
DUROK รถลากพาเลทลิเธียม 1.5 L4

รถกระเช้าไฟฟ้า
รถกระเช้าไฟฟ้ายกสูง 0.5 (OP1)

รถลากจูงไฟฟ้า
รถลากจูงไฟฟ้า 1.0

รถยกถัง
Drum Stacker Combine Type