สินค้า

GT Mover Electric Tractor 1.0

Product Feature :

Category : Towing Trucks
Model : Electric Tractor 1.0
Capacity : 1,000kg.
Max. Lifting Height : N/A
Max. Travel speed : 4.5 - 5 km/h
 

Prominent point :

  • เหมาะสำหรับร้านค้าปลีก / ที่บรรจุสินค้าแบบตะแกรงเหล็ก / การส่งมอบบนแพลทฟอร์ม
  • อุตสาหกรรมที่ใช้: อุตสาหกรรมค้าปลีก, การแพทย์, สนามบิน, การขนส่งและอื่นๆ
  • แรงฉุด: สามารถจัดการงานลากจูงสินค้าได้สูงสุด 1,000 กิโลกรัม ในความลาดชัน 3 องศาSpecification:

Electric Tractor 1.0_spec.png (171 KB)

Drawing:

Electric Tractor 1.0_drawing.png (255 KB)
 
Value Added Service
  • Professional, responsive and experienced service team
  • Free preventive maintenance program for the first year
  • Training seminars for operators to enhance product safety and efficiency
  • Over 2000 varieties of spare parts in availabe stock
  • Assistance in reducing maintenance costs while enhancing productivity