สินค้า

GT Mover รถลากจูงไฟฟ้า 1.0

คุณสมบัติ

 • หมวดหมู่ : รถลากจูงไฟฟ้า
 • รุ่น : รถลากจูงไฟฟ้า 1.0
 • ขนาดความสามารถ : 1000 กิโลกรัม
 • การควบคุม : แบบเดินตาม
 • พลังงาน : แบตเตอรี่แห้ง

จุดเด่น

 • เหมาะสำหรับร้านค้าปลีก / ที่บรรจุสินค้าแบบตะแกรงเหล็ก / การส่งมอบบนแพลทฟอร์ม
 • อุตสาหกรรมที่ใช้: อุตสาหกรรมค้าปลีก, การแพทย์, สนามบิน, การขนส่งและอื่นๆ
 • แรงฉุด: สามารถจัดการงานลากจูงสินค้าได้สูงสุด 1,000 กิโลกรัม ในความลาดชัน 3 องศาSpecification:

Electric Tractor 1.0_spec.png (171 KB)

Drawing:

Electric Tractor 1.0_drawing.png (255 KB)
 
Value Added Service
 • Professional, responsive and experienced service team
 • Free preventive maintenance program for the first year
 • Training seminars for operators to enhance product safety and efficiency
 • Over 2000 varieties of spare parts in availabe stock
 • Assistance in reducing maintenance costs while enhancing productivity