สินค้า


หน้าคอนแทค
Contactor SW100 24V

หน้าคอนแทค
Contactor SW200 24V

หน้าคอนแทค
Relay

หน้าคอนแทค
Contactor 12V

หน้าจอแสดงผล
Curtis Battery indicator

หน้าจอแสดงผล
Curtis Battery indicator

ไฟสัญญาณ
Horn

ไฟสัญญาณ
Backward voicer

ไฟสัญญาณ
Siren light set

ไฟสัญญาณ
Emergency stop button

กล่องควบคุม
DC motor controller - CURTIS 1243-4220

กล่องควบคุม
AC motor controller - CURTIS 1230-2402

กล่องควบคุม
ZAPI AC-0 INVERTER 24V/150A

กล่องควบคุม
ZAPI AC-0 INVERTER 24V/200A

กล่องควบคุม
ZAPI EPS-AC0/DC0 24/36V 50A

กล่องควบคุม
CURTIS Electronics Throttle