ข่าวสาร

ปัจจุบันมีเทคโนโลยีต่าง ๆ เกิดขึ้นอย่างมากมายในเวลาอันรวดเร็ว แต่สิ่งสำคัญที่จะพิจารณาลงทุนสำหรับภาคอุตสาหกรรมจะต้องให้ความสำคัญกับคุณสมบัติ 5 ประการเหล่านี้ ได้แก่

  • เทคโนโลยีที่เพิ่ม Productivity

การเพิ่ม Productivity หรือผลิตภาพนั้นเป็นคุณสมบัติที่เหล่านักธุรกิจนั้นยึดถือเป็นหัวใจสำคัญ แต่ในยุคใหม่ที่เรากำลังก้าวเดินไปอยู่นั้นการใช้เทคโนโลยีสามารถสนับสนุนให้เกิด Productivity ขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ความโปร่งใสในการทำงานทำให้เข้าใจถึงปัญหาที่ติดขัดและนำไปสู่การแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ หรือการให้ระบบอัตโนมัติทำงานที่มีลักษณะซ้ำ ๆ และให้คนซึ่งเป็นแรงงานที่มีศักยภาพไปพัฒนาหรือปฏิงานที่มีคุณค่ามากกว่าแทน เป็นต้น

  • เทคโนโลยีที่ทำให้ตอบสนองต่อคำสั่งและความต้องการของลูกค้าได้เร็วขึ้น

ด้วยการที่ตลาดนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเกิดขึ้นของความต้องการใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องทำให้มีข้อมูลใหม่จำนวนมากเกิดขึ้นทุกวัน ทำให้เกิด Big Data ซึ่งเป็นจุดสำคัญสำหรับการแข่งขันขึ้น การจัดเก็บข้อมูล การคัดกรอง และการนำมาใช้นั้นไม่สามารถทำได้ด้วยมนุษย์ แต่ต้องมีเทคโนโลยีที่มี Algorithm ในการจัดการอย่างชาญฉลาดเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า และมอบประสบการณ์ที่ตรงกับเป้าหมายของลูกค้าแม้ว่าลูกค้าจะยังไม่รู้ตัวก็ตาม

  • เทคโนโลยีที่เพิ่มศักยภาพในการทำงานร่วมกันระหว่างลูกค้าและซัพพลายเออร์

การเชื่อมต่อกลายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตและการทำงานในปัจจุบัน เทคโนโลยีใด ๆ ก็ตามที่ทำให้การสื่อสารและการทำงานระหว่างลูกค้าและซัพพลายเออร์นั้นมีความเสถียรภาพและคาดการณ์ได้ จะสามารถลดการสะดุดในการทำงาน ลด Downtime ที่ไม่พึงประสงค์ได้เป็นอย่างดี

  • เทคโนโลยีที่เพิ่มความฉลาดให้กับข้อมูลของตลาด

ด้วยข้อมูลจำนวนมากทำให้เราสามารถเข้าใจในพฤติกรรมของผู้บริโภคและตลาดได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ Persona ที่สำคัญสำหรับกลุ่มเป้าหมายทำให้สามารถเข้าถึงกลุ่มที่มีศักยภาพมากขึ้น นอกจากนี้เทคโนโลยีที่ส่งเสริมให้ตลาดเกิดการตื่นตัว เพิ่มพูนความรู้และทักษะของตลาดให้สอดรับกับผลิตภัณฑ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือเทรนด์ในอนาคตก็ได้เช่นกัน

  • เทคโนโลยีที่ทำให้สื่อสารกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ทำให้การนำเสนอข้อมูลนั้นมีความหลากหลายมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจำนวนมากที่อาจมีวิธีการนำเสนอที่เหมาะสมแตกต่างกัน เช่น การนำเสนอข้อมูลผ่านกราฟนั้นเป็นข้อมูลที่เหมาะสมกับค่าตัวเลข การเสนองานผ่าน VR สามารถทำให้ลูกค้าเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยการสัมผัสประสบการณ์จำลอง เป็นต้น

ข่าวสารทั้งหมด