ติดต่อเรา

*
*
*
*
*
 •      
     บริษัท จีทีเอ็ม จำกัด
  677/1 ถนนลาดหญ้า
  แขวงคลองสาน เขตคลองสาน
  กรุงเทพฯ 10600


  โทรศัพท์: +66 (0) 2 012 1800-4
  โทรสาร:  +66 (0) 2 861 5544

  E-mail: info@gtm.co.th
 •      
     บริษัท เอ็นจีวี พาวเวอร์ จำกัด
  33 หมู่ที่ 1 ถนนเลี่ยงเมือง (สายเอเชีย)
  ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่
  จังหวัดสงขลา 90110

  โทรศัพท์: +66 (8) 9 294 3113

  E-mail: arromratwar@hotmail.com