ร่วมงานกับเรา


GTM ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่าย และนำเข้าสินค้าจากผู้ผลิตต่างประเทศ นอกจากนี้เราเป็นตัวแทน แต่เพียงผู้เดียวของวัสดุอุปกรณ์การจัดการภายใต้ชื่อแบรนด์ของ "GT Mover"
โดยเราเป็นผู้จำหน่าย และกระจายสินค้าให้กับลูกค้าทั้งภายในประเทศ และประเทศใกล้เคียง โดยได้รับความเชื่อมั่น และไว้วางใจจากลูกค้าในการร่วมดำเนินธุรกิจกันมากว่า 40 ปี

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกประวัติ พร้อม รายละเอียด และรูปถ่าย ได้ที่แบบฟอร์มด้านข้าง