สินค้า

MIAG HAB

Product Feature :

Category : OCS
Model : HAB
Capacity : 500 Kg.
Max. Lifting Height : 6000 – 10000 mm.
Max. Travel speed : 3.0 Km/h
 

Prominent point :

 

ด้านลักษณะ

  • แหล่งจ่ายไฟและระบบการระบายอากาศที่แน่นอนบนแพลตฟอร์ม
  • มีกันชนรถซึ่งเสริมความปลอดภัยรอบพื้นที่ของรถ
  • การควบคุมด้วยตนเองได้อย่างแม่นยำโดยจอยสติ๊ก
  • แสงไฟที่ติดกับตัวรถใช้งานได้อย่างสะดวกและเหมาะสม
  • ความจุพิเศษและการเสริมแพลทฟอร์มให้กับตัวรถตามความต้องการของลูกค้าSpecification:

Drawing:

 
Value Added Service
  • Professional, responsive and experienced service team
  • Free preventive maintenance program for the first year
  • Training seminars for operators to enhance product safety and efficiency
  • Over 2000 varieties of spare parts in availabe stock
  • Assistance in reducing maintenance costs while enhancing productivity