ข่าวสาร

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคมที่ผ่านมา ตัวแทนจากบริษัท จีทีเอ็ม จำกัด เดินทางไปอบรมการใช้รถอย่างถูกวิธีและปลอดภัยให้กับลูกค้าของทางบริษัท

บริษัท จีทีเอ็ม จำกัด สามารถจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานคนขับให้กับทางลูกค้าได้เมื่อลูกค้าต้องการ บริษัทเรามีพนักงานซึ่งผ่านการฝึกอบรมมาแล้วสามารถฝึกอบรมเบื้องต้นให้กับทางลูกค้าได้ และ สามารถออกใบประกาศนียบัตรจากทางบริษัทมอบให้ด้วย

ข่าวสารทั้งหมด