ข่าวสาร

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ทางบริษัท จีทีเอ็ม จำกัด และ บริษัท วินฎา กรุ๊ป จำกัด (ตัวแทนจำหน่ายจังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด) ได้ร่วมออกงาน road show ณ Pattana Golf Club Resort จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริมการขายในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก ทั้งนี้ทางบริษัทได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นอย่างดี อีกทั้งทางบริษัทฯ ยังมีโอกาสได้พูดคุย และแนะนำสินค้าต่างๆให้กับผู้ประกอบการและผู้เข้าร่วมงานสัมมนาเป็นจำนวนมาก

ทางบริษัท จีทีเอ็ม จำกัด และ บริษัท วินฎา กรุ๊ป จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ให้บริการท่านในอนาคต

ข่าวสารทั้งหมด