ข่าวสาร

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ตัวแทนจากบริษัท จีทีเอ็ม จำกัด เดินทางไปอบรมการใช้รถอย่างถูกวิธีเพื่อความปลอดภัยในการทำงานให้กับบริษัท เอบี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งการฝึกอบรมนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจากผู้ใช้งานจริง

บริษัท จีทีเอ็ม จำกัด สามารถจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานคนขับให้กับทางลูกค้าได้เมื่อลูกค้าต้องการ บริษัทเรามีพนักงานซึ่งผ่านการฝึกอบรมมาแล้วสามารถฝึกอบรมเบื้องต้นให้กับทางลูกค้าได้ และ ออกใบประกาศนียบัตรจากทางบริษัทมอบให้ด้วย

ข่าวสารทั้งหมด